Eren Orman Ürünleri, Isıl İşlem, Mermer Kasası, Palet, Bandil, Kereste, Ahşap, Depolama, İnşaat, Taşıma, Koruma, Mobilya, Doğal, Güvenlik, 

Dekorasyon, Tahta, Paketleme, Ahşap işleme, Depo, Nakliye, Yükleme,

Ambalaj, Kalite, Saklama, Ambalajlama

  • tr

Isıl İşlem

Eren Orman Ürünleri

İşlenmiş ahşap ambalaj malzemeleri hakkında imzalanan Uluslararası Bitki Koruma Anlaşması(ISPM15), ahşap abalaj malzemelerin yurt içinde ve yurt dışında sirkülasyonu sırasında ihtiva edebilecekleri zararlı organizmaları(böcek, fungus, bakteri, virüs ve diğer patojenler) da taşınmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla belirli kuralları getirmiştir.

IPPC Damgası olmayan ahşap abmalaj malzemeler, anlaşmaya imza atan ülkeler tarafından sınırdan geri çevrilecektir ve aynı zamanda üye ülke sınırları içinde taşınmasına da izin verilmeyecektir. IPPC damgasına sadece ISPM15 kurallarını yerine getirebilecek tesislere sahip olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar vurabilir.

Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao) alt kuruluşu olan uluslar arası Bitki Koruma Komisyonu (IPPC) sekreterliği üyelerinin katkısıyla 2002 yılında Roma’da uluslar arası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM15 International Standards For Phytosanitary Measures) belirlenmiştir.

ISPM 15 ‘in ülkemiz için önemi bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemeleri ısıl işlemden geçmedikçe veya fümigasyon yapılmadıkça diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasıdır.

ISPM standardına uygun palet üretiminde ışıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamı ile sağlanması durumunda ihracatçı firmalarımız sorunlar yaşamayacaklardır. Firmamız IPPC uluslar arası bitki koruma komisyonunun belirlediği ISPM 15 standardına uygun paletleri üretmek ve standardın öngördüğü işaretlemeyi yapmak için gerekli olan belgeye sahiptir. Işıl işlem uygulaması bilgisayar kontrollü otomatik kurutma fırın sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.